Privacybeleid

BodyBlog hecht veel belang aan uw privacy. Daarom hebben wij een privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe wij gegevens van u verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan. Neemt u even de tijd om te lezen wat ons privacybeleid inhoudt en laat het ons weten als u vragen hebt.

Als eerste:

 1. Jouw persoonlijke Blogdata is alleen inzichtelijk voor jou en de BodyCoaches van de meetlocatie waar je je gemeten hebt. Je persoonlijke Blogdata is nóóit inzichtelijk door derden!
 2. Wanneer je een meting uit te laten voeren bij een meetlocatie, geef je de BodyCoaches van deze meetlocatie de rechten om je Blogdata in te kunnen zien (dit kun je uitzetten in je profiel onder het tabblad Privacy).
 3. Jouw persoonlijke Blogdata wordt gebruikt om jou een overzicht te kunnen geven van jouw vitaliteit en de vorderingen hiervan.
 4. Jouw persoonlijke Blogdata wordt gebruikt om (geanonimiseerd) vitaliteitsgemiddelden te kunnen berekenen van groepen, connecties of gehelen.

Verzameling en Gebruik van Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een bepaalde persoon te identificeren of te benaderen.
Wanneer u contact hebt met BodyBlog of een aan BodyBlog gelieerde onderneming, kan u altijd worden gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken. BodyBlog en haar gelieerde ondernemingen kunnen deze persoonlijke gegevens (maar nooit persoonlijke Blogdata) met elkaar delen en conform dit privacybeleid gebruiken. Zij kunnen deze persoonlijke gegevens ook met andere informatie combineren om onze producten, diensten, content en advertenties te kunnen leveren en verbeteren (persoonlijke Blogdata wordt nooit gedeeld met derden).

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij

 • Als u een BodyBlog account aanmaakt, een product aanschaft, een software-update downloadt of deelneemt aan een online-onderzoek, kunnen wij diverse gegevens verzamelen, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.
 • Als u content deelt met familie en vrienden door BodyBlog-producten te gebruiken, als u cadeaubonnen of producten verstuurt of als u anderen uitnodigt om mee te praten op BodyBlog-forums, verzamelt BodyBlog de gegevens die u over de betrokken personen verstrekt, zoals hun naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Wat doen we met uw persoonlijke gegevens

 • Met de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, kunnen wij u op de hoogte houden van de nieuwtjes, nieuwe softwareversies en geplande acties en activiteiten. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om onze diensten, content en advertenties te verbeteren. Als u niet op onze mailinglist wilt staan, kunt u zich hiervoor altijd afmelden door een aanvraag te doen om uw gehele account te laten verwijderen.
 • Wij gebruiken ook persoonlijke gegevens voor het ontwikkelen, leveren en verbeteren van onze producten, diensten, content en advertenties.
 • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens van tijd tot tijd gebruiken om u belangrijke mededelingen te sturen, zoals berichten over aankopen of over wijzigingen in onze algemene voorwaarden of ons beleid. Omdat deze informatie van belang is voor uw interactie met BodyBlog, kunt u zich niet afmelden voor deze berichten.
 • Wij kunnen persoonlijke gegevens ook gebruiken voor interne doeleinden, zoals controle, gegevensanalyse en onderzoek om onze producten en diensten en het contact met onze klanten te verbeteren.
 • Als u meedoet aan een sweepstake, wedstrijd of andere promotieactie, kunnen wij de informatie gebruiken die u in dat verband verstrekt.

Verzameling en Gebruik van Niet-Persoonlijke Gegevens

Wij verzamelen ook niet-persoonlijke gegevens - gegevens die niet direct te herleiden zijn tot een bepaald individu. Niet-persoonlijke informatie kan voor allerlei doeleinden worden verzameld, gebruikt, overgedragen en openbaar gemaakt. Onderstaande voorbeelden laten zien welke soorten niet-persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken.
 • Wij kunnen informatie verzamelen over de activiteiten van klanten op onze website online-diensten en applicaties en met betrekking tot onze andere producten en diensten. Deze gegevens worden geaggregeerd. Ze worden gebruikt om gerichte informatie te verstrekken aan onze klanten en om na te gaan welke onderdelen van onze website, producten en diensten het populairst zijn. In het kader van dit privacybeleid worden geaggregeerde gegevens als niet-persoonlijke gegevens beschouwd.
Als niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens, worden de gecombineerde gegevens behandeld als persoonlijke gegevens zolang de gegevens gecombineerd zijn.

Cookies en andere Technologieën

Onze website, online-diensten, interactieve applicaties, e-mailberichten en advertenties kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën, zoals pixeltags en web-beacons. Aan de hand daarvan kunnen wij beter inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers, nagaan welke onderdelen van onze website zijn bezocht en kunnen wij het effect van advertenties en zoekacties meten en verbeteren. De gegevens die door cookies en andere technologieën worden verzameld, behandelen wij als niet-persoonlijke gegevens. Indien IP-adressen of vergelijkbare identificerende gegevens echter op grond van de lokale wetgeving als persoonlijke gegevens worden beschouwd, behandelen wij deze eveneens als persoonlijke gegevens. Evenzo geldt in het kader van dit privacybeleid dat indien niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens, de gecombineerde gegevens worden behandeld als persoonlijke gegevens.
BodyBlog en haar partners gebruiken cookies en andere technologieën bij mobiele advertentiediensten om bij te houden hoe vaak u een bepaalde advertentie te zien krijgt, om u advertenties te sturen die aansluiten bij uw interesses en om het effect van advertentiecampagnes te meten.
Wij en onze partners gebruiken cookies en andere technologieën ook om persoonlijke gegevens te onthouden wanneer u gebruikmaakt van onze website, online-diensten en applicaties. Op die manier kunnen wij uw contact met BodyBlog zo handig en persoonlijk mogelijk laten verlopen. Als wij bijvoorbeeld uw voornaam weten, kunnen wij u persoonlijk welkom heten bij uw volgende bezoek aan BodyBlog. Als wij weten dat er met uw computer of toestel een bepaald product is gekocht of een bepaalde dienst is gebruikt, kunnen wij onze advertenties en e-mailberichten beter afstemmen op uw interesses.
Als u cookies wilt uitschakelen kunt u bij uw provider navragen hoe u cookies moet uitschakelen. Denk eraan dat bepaalde functies op de BodyBlog-website niet beschikbaar zijn als u cookies hebt uitgeschakeld.
Zoals op de meeste websites worden ook bij ons bepaalde gegevens automatisch verzameld en in logbestanden opgeslagen. Daarbij gaat het onder meer om IP-adres, type browser, taal, internetaanbieder, verwijs- en exitpagina's, besturingssysteem, datum- en tijdstempels en clickstreamgegevens.
Deze gegevens worden gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers op de site en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. BodyBlog kan deze gegevens ook gebruiken voor marketing- en advertentiediensten.
In sommige van onze e-mailberichten wordt gebruikgemaakt van een 'doorklik-URL' naar content op de BodyBlog-website. Als u op een dergelijke URL klikt, wordt u via een aparte webserver naar de betreffende pagina op onze website geleid. Wij houden deze doorklikgegevens bij om te bepalen naar welke onderwerpen uw interesse uitgaat en om het effect van de communicatie met onze klanten te meten. Als u daar bezwaar tegen hebt, moet u niet op dergelijke links (in de vorm van tekst of afbeeldingen) in e-mailberichten klikken.
Verder gebruiken wij pixeltags om e-mailberichten te versturen in een formaat dat voor u geschikt is en om bij te houden of het bericht is geopend. Wij kunnen deze informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat er minder of helemaal geen berichten naar een klant worden gestuurd.

Openbaarmaking aan derden

In sommige gevallen kan BodyBlog bepaalde persoonlijke gegevens (maar nooit persoonlijke Blogdata) ter beschikking stellen aan strategische partners die voor BodyBlog werken om producten en diensten aan te bieden of die BodyBlog helpen met de marketing aan klanten. Persoonlijke gegevens worden door BodyBlog alleen aan derden verstrekt om onze producten, diensten en advertenties te leveren of te verbeteren; derden mogen ze niet gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

Dienstverleners

BodyBlog verstrekt persoonlijke gegevens (maar nooit persoonlijke Blogdata) aan bedrijven die diensten verlenen zoals gegevensverwerking, kredietverlening, het afhandelen van bestellingen, het afleveren van producten, het beheren en bewerken van klantgegevens, het verzorgen van de klantenservice, het beoordelen van uw belangstelling voor onze producten en diensten, en het uitvoeren van klanten- of tevredenheidsonderzoek. Deze bedrijven zijn verplicht uw gegevens te beschermen.

Anderen

Soms kan BodyBlog worden gedwongen - op grond van de wet, een juridische procedure en/of verzoeken van overheidsinstanties in of buiten het land waar u woont - om uw persoonlijke gegevens (maar nooit persoonlijke Blogdata) vrij te geven. Wij kunnen uw gegevens ook vrijgeven als wij van mening zijn dat dit nodig of wenselijk is met het oog op de nationale veiligheid, de rechtshandhaving of een ander openbaar belang.
Verder kunnen wij uw gegevens vrijgeven als wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de toepassing van onze algemene voorwaarden of de bescherming van onze activiteiten of gebruikers. Bovendien kunnen wij in geval van een reorganisatie, fusie of verkoop alle door ons verzamelde persoonlijke gegevens overdragen aan de betrokken derde.

Bescherming van Persoonlijke Gegevens

BodyBlog neemt de nodige maatregelen – onder meer administratieve, technische en fysieke maatregelen – om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsook tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.
Onze online-diensten, zoals de BodyBlog website, maakt gebruik van SSL-versleuteling (Secure Sockets Layer) op alle webpagina's waar persoonlijke gegevens worden verzameld. Hiermee wordt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens gewaarborgd als deze via het internet worden verstuurd.
Als u bepaalde producten, diensten of applicaties van BodyBlog gebruikt of meedoet aan een forum, chatroom of sociaal netwerk van BodyBlog, zijn de persoonlijke gegevens die u in dat verband verstrekt, zichtbaar voor andere gebruikers. Andere gebruikers kunnen deze gegevens lezen, verzamelen of gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u op deze manier wenst te verspreiden. Als u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres vermeldt in een forumbericht, is die informatie openbaar. Gaat u dus zorgvuldig te werk bij het gebruik van deze functies.

Integriteit en het Bewaren van Persoonlijke Gegevens

BodyBlog maakt het u gemakkelijk om uw persoonlijke gegevens correct, volledig en actueel te houden. Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren zolang dat noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden, tenzij wettelijk een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan.

Toegang tot uw Persoonlijke Gegevens

U kunt ons helpen uw contactgegevens en voorkeuren correct, volledig en bijgewerkt te houden door in te loggen op uw account. Wat andere persoonlijke gegevens betreft, spannen wij ons te goeder trouw in om u daar toegang toe te geven. U kunt ons dan vragen deze te corrigeren indien ze onjuist zijn, of ze te verwijderen indien BodyBlog deze gegevens wettelijk of voor wettige bedrijfsdoeleinden niet langer behoeft te bewaren. Wij kunnen weigeren verzoeken te verwerken die onredelijk vaak worden herhaald, onevenredig veel technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen, buitengewoon lastig uitvoerbaar zijn, of waartoe toegang verder niet wettelijk vereist is. Verzoeken om gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, kunt u sturen naar BodyBlog.

Websites en Diensten van Derden

De websites, producten, applicaties en diensten van BodyBlog kunnen links naar websites, producten en diensten van derden bevatten. Onze producten en diensten kunnen ook producten of diensten van derden gebruiken of aanbieden, bijvoorbeeld een afvalmethode. Gegevens die door derden zijn verzameld, waaronder wellicht ook locatie- of contactgegevens, vallen onder het privacybeleid van die derden. Wij adviseren u om kennis te nemen van hun privacybeleid.

Een Integraal Privacybeleid

Om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk blijven, zorgen wij ervoor dat alle BodyBlog-medewerkers op de hoogte zijn van onze privacy- en beveiligingsrichtlijnen en dat de privacyregels strikt worden toegepast.

Vragen over Privacy

Als u vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid van BodyBlog of de verwerking van gegevens, kunt u contact met ons.
Het privacybeleid van BodyBlog kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Als er sprake is van een wezenlijke wijziging in het beleid, zal dit bekend worden gemaakt op onze website en zal het bijgewerkte beleid op de website worden gepubliceerd.

BodyBlog

Laatst bijgewerkt: februari 2018